top of page

ÚVOD   »   PRODUKTY   »   CONDROTIDE

Odborné informace k produktu

1132-11_VIVAX CZ Condrotide material CZ-1.png

Duální účinek Condrotide

1) Viskosuplementace

3D polymerový gel
- enzymatické štěpení v kloubní dutině
=> oligonukleotidy
- silná schopnost vázat vodu
=> prolongovaný účinek


výsledek - redukce bolestivých
symptomů + obnova reologických
a fyziologických poměrů v kloubu

= fyziologická regenerace chrupavky

viskosuplementace-image.jpg

2) Novotvorba chrupavky

injekční intraartikulární podání
polynukleotidů progresívně zvyšuje
dostupnost substrátů pro obnovu
chondrocytů a synoviálních buněk

výsledek
- stimulace chondroblastů
a chondrocytů k tvorbě hyalinní
extracelulární matrix = novotvorba
hyalinní chrupavky

pan-pani-condrotite.jpg

Výhody přípravku Condrotide

Condrotide obsahuje vysoce purifikované polynukleotidy (polymery, které jsou i fyziologicky přítomné v organismu) extrahované z přirozených zdrojů

(sperma lososovitých ryb)
 

Condrotide redukuje bolest související s osteoartrózou a zároveň stimuluje fyziologický proces regenerace chrupavky,
čímž vytváří podmínky pro dlouhodobý terapeutický efekt

 

Condrotide dosahuje stabilní efektivní klinické výsledky již po aplikaci 3 injekcí
 

Condrotide vykazuje mimořádně dobrou snášenlivost

Výsledky klinické studie

Klinická studie byla realizovaná na San Matteo Polyclinic - Orthopedic Traumatology Clinic of the University of Pavia, Itálie –

(publikace je v přípravě)


Cílem studie bylo porovnat výsledný terapeutický účinek preparátu Condrotide® a kyseliny hyaluronové. Do studie bylo začleněno 60 pacientů se symptomatickou osteoartrózou kolena. Tříměsíční sledování potvrdilo následující výhody Condrotide:

A) Statisticky signifikantní redukce bolesti v klidu a při zátěži (VAS)

B) Signifikantní zlepšení ve všech testovaných oblastech dotazníku KOOS (bolest, klinické příznaky, funkce kloubu při běžných aktivitách, funkce kloubu při sportovní /rekreační zátěži, kvalita života). Redukce skóre KOOS.

graf-condrotide.jpg

Rozdíl mezi výslednými hodnotami
3 měsíce po ukončení léčby (T16)
a vstupními hodnotami (T0) zaznamenanými

v dotazníku KOOS

spotreba-condrotide.jpg

Spotřeba NSAID:


Skupina A (Condrotide®)
Skupina B (k. hyaluronová)


Hodnoty na ose y znázorňují celkový
počet dní, během kterých pacienti
užívali NSAID během sledovaného
období.

C) Signifikantně nižší spotřeba NSAID 3 měsíce po ukončení léčby.

Jen 3,4% pacientů léčených Condrotide® užívalo NSAID v porovnání s 26,7% pacientů
ze skupiny léčených kyselinou hyaluronovou

Informace pro pacienty

condrotide-letak.jpg
condrotide-logo.jpg
  • zdravotnický prostředek registrovaný Ministerstvem zdravotnictví České republiky

  • výsledky prokázané v klinické studii

  • výborná cena

  • více než 55 000 spokojených pacientů

  • CE certifikát

condrotide-1.jpg
bottom of page