top of page
sanakinn1.jpg

ÚVOD   »   PRODUKTY   »   SANAKIN

Jaký je rozdíl mezi ACRS a konvenční PRP injekcí?

sanakin-foto.jpg

ACRS


ACRS (Autologní sérum bohaté na cytokiny) je sérum obsahující vysokou koncentraci již aktivovaných a uvolněných cytokinů (růstové faktory a interleukiny).


Technologie Sanakin stimuluje zánět po dobu tří hodin. Toho je dosaženo hlavně povrchem speciálních skleněných korálků. Proto jsou krevní buňky (např. monocyty) stimulovány k produkci růstových faktorů a interleukinů, aby se zabránilo předpokládanému zánětu.


Tato simulace způsobuje zvýšenou aktivaci a uvolňování protizánětlivých cytokinů. Ihned po injekci jsou připraveny působit na kloub nebo tkáň. Podle principu párování (tzv. key-lock princip) obsadí odpovídající receptory a regulují tak spuštění zánětlivých procesů.


Nejdůležitějším aspektem terapie je proto protizánětlivý účinek séra. ACRS je jediný způsob, jak znásobit antagonistu interleukinu-1. Interleukin-1 je spouštěčem jakéhokoliv zánětu a má další vliv na interleukin 6, TNF-α a další zánětlivé proteiny. Množství antagonisty se (ve srovnání s nativní krví) znásobí asi 3 až 5krát. To umožňuje séru regulovat a zastavit jakýkoliv zánět.


ACRS nepoužívá žádná aditiva. Je 100% autologní!


PRP


PRP je jednoduchá krevní plazma. V plazmě nedochází k množení a aktivaci cytokinů. Teprve po injekci krevní plazmy do vnitřní tkáně dostanou krevní buňky impuls k uvolnění cytokinů. Záleží tedy na síle zánětu, zda a kolik cytokinů může být uvolněno a aktivováno.
 

Téměř všechny PRP produkty používají citrát - nejsou tedy autologní.

sanakin-11.jpg

ACRS

Autologní sérum

bohaté na cytokiny

Pozitivní interleukiny brání přístupu interleukinů spouštějících záněty k receptorům tkáně a tím způsobí protizánětlivý účinek. Růstové faktory navíc podporují regeneraci.

5x

Interleukiny

Interleukiny

Růstové faktory

15x

Růstové faktory

Zdravotnický prostředek
obsahuje skleněné
kuličky se speciální
povrchovou strukturou.

Zánět se simuluje v inkubátoru po dobu 3 hodin. Kontakt se skleněnými
kuličkami stimuluje krevní buňky k produkci zvýšeného počtu protizánětlivých cytokinů.

Krevní buňky těla silně reagovaly na simulované záněty a uvolnily velké
množství poselských látek (cytokinů) k regulaci nebo zastavení zánětlivého
procesu. Získané sérum tedy obsahuje několikanásobně vyšší množství pozitivních interleukinů a růstových
faktorů.

Injekce séra bohatého na cytokiny: Pozitivní cytokiny se do postižených tkání dostávají přímo ve vysokých koncentracích
a mají okamžitý účinek.

sanakin-22.jpg

PRP

Plazma bohatá
na destičky

Pozitivní interleukiny a růstové faktory jsou pouze
postupně produkovány a uvolňovány v ohnisku
zánětu. Nemohou přímo zabránit přístupu

interleukinů spouštějících záněty k receptorům
tkáně. Pozitivní účinek zůstává výrazně pod jeho
potenciálem.

Interleukinyt

Růstové faktory

Růstové faktory

Při PRP injekci se krev odebere a odstředí. Krevní buňky nejsou
aktivovány.

Získaná plazma obsahuje pouze stejný počet pozitivních cytokinů, jaký se nachází v nativní krvi.

Po vstříknutí plazmy se krvinky nakonec střetnou se zanícenou tkání. Teprve nyní začínají produkovat a uvolňovat cytokiny.

bottom of page