top of page
faq.png

Několik nejčastějších otázek a návod na použití Condrotide

ÚVOD   »   PRODUKTY   »   CONDROTIDE   »   NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY - CONDROTIDE

run-condrotide.jpg

Nejčastější otázky

1) Co je Condrotide®?

Condrotide® je gel složený z purifikovaných polynukleotidů (20 mg/ml) extrahovaných z ryb, určený na intraartikulární aplikaci při léčbě symptomatické ostreoartritídy (OA).


Polynukleotidy jsou lineární řetězce nukleotidů, t.j. molekuly složené z nukleobáz sacharidu (deoxyribóza) a fosfátových skupin. Jinými slovy - DNA.


Molekulární hmotnost polynukleotidů, které tvoří Condrotide® je 70 až 240 KDa. Hmotnost molekuly je menší než průměrná hmotnost kyseliny hyaluronové (obyčejně okolo 1.000 KDa), polynukleotidy však tvoří gel s vlastnostmi optimální viskozity v tomto rozsahu.


Condrotide® je dodávaný v 2.0 ml předplněné injekční stříkačce. V Evropě je registrovaný jako implantovatelná, sterilní, neaktivní zdravotnická pomůcka třídy III podle Dir. 93/42/EEC.


Condrotide® má označení CE (0373).

2) Je mechanismus účinku ZP Condrotide® podobný kyselině hyaluronové?

HA jako i polynukleotidy mají jednu část svého mechanismu účinku společnou - viskosuplementační efekt. To
znamená, že oba produkty jsou tvořeny gelem, který omezuje zátěžové opotřebování artikulární chrupavky
a redukuje tření, čímž napomáhá fyziologické regeneraci.


Hlavní rozdíl mezi produkty je, že polynukleotidy jsou metabolicky štěpené na jejich základní složky (nukleotidy
a nukleosidy), které mohou buňky chrupavky využít na podporu zvýšení svých metabolických procesů
(při probíhajícím procesu regenerace).


Tento „trofický“ efekt je u Condrotide® jedinečný.

3) Jaké je optimální dávkování Condrotide®?

Doporučuje se (jak je uvedeno v návodu na použití) aplikovat 3 až 6 injekcí ( v týdenních intervalech) v závislosti
od stavu pacienta a posouzení lékaře. Podle zkušeností víme, že 3 injekce jsou pro většinu pacientů dostačující.
V mnohých případech lékaři aplikovali 3 injekce v dvou až třítýdenních intervalech a s výsledkem byli spokojeni.

Návod na použití

Balení: Předplněná skleněná injekční stříkačka. Každá lahvička obsahuje 2.0 ml sterilního roztoku. Složení: Jedna předplněná skleněná injekční stříkačka obsahuje: 20 mg / ml polynukleotidy, vodu na přípravu injektace, chlorid sodný, sodium phosphate monobasic dihydrate, sodium phosphate dibasic
dodecahydrate. Popis produktu: Produkt je visko-elastický, průhledný, bezbarvý a apyrogenní polynukleotidový sterilní roztok podávaný formou
injektace a to předplněnou skleněnou injekční stříkačkou na jedno použití, obsahující 2 ml roztoku. Produkt může být aplikován pouze vyškoleným
lékařem. Polynukleotidy jsou purifikované, v koncentraci 20 mg / ml. Produkt se vyznačuje visko-elasticitou a silou vázat molekuly vody a tak lubrikuje
a pomáhá normalizovat viskozitu synoviální tekutiny. Indikace: Bolestivé artikulární chorobné změny způsobené degenerativními post-traumatickými
nemocemi nebo alterací kloubu. Díky visko-elastickým a lubrikačním vlastnostem Condrotide® pomáhá obnovovat reologický a fyziologický stav kloubu.
Zlepšením vlastností synoviální tekutiny, Condrotide® ochraňuje klouby a za pomoci fyziologického mechanismu obnovuje artikulární chrupavku. Tyto
vlastnosti přispívají k obnově funkce kloubu a redukují bolestivé symptomy. Návod k použití: Produkt musí být podán 20G sterilní jehlou intraartikulární
injektací. Intraartikulární injektaci může provést pouze zkušený lékař v souladu s technickými a aseptickými požadavky předepsanými touto aplikační technikou. Aby se předešlo bakteriální artritidě, musí být zachována specifická preventivní opatření u pacientů s dlouhotrvajícími infekcemi s ložiskem v blízkosti infiltrované oblasti. V případě, že pacient má lymfatickou nebo venózní stázi na ošetřované končetině, produkt musí být aplikován se zvláštní opatrností. Před aplikací produktu se doporučuje odstranit případnou kloubní efuzi. Nepoužívejte v případě porušenosti obalu, nebo pokud je balení poškozeno. Vzhledem k viskozitě roztoku, je nutné našroubovat jehlu pevně na Luer lock zakončení stříkačky, aby se zabránilo propouštění tekutiny mezi
jehlou a lékovkou při aplikaci produktu. Dávkování: Pokud není určeno lékařem jinak: jedna intraartikulární injekce 2.0 ml produktu (40 mg
polynukleotidy) jednou týdně po dobu 3-6 týdnů. Omezení pro uživatele: Produkt nesmí být injektován do oblasti, kde probíhá infekce nebo zánět kloubu, případně pokud probíhá zánět v místě aplikace injekce. Nežádoucí vedlejší účinky: V ojedinělých případech se může po aplikaci objevit slabý pocit pálení, obvykle však během několika minut vymizí. V případě, že se objeví větší bolest, nechte kloub v klidu a přikládejte led. Preventivní opatření před použitím: Před použitím stříkačky zkontrolujte neporušenost balení. Produkt je určen pouze k jednorázovému použití. Pacienti dostávající intraartikulární injekce by měly dva dny po aplikaci zabránit jakékoliv fyzické námaze, která způsobuje tlak na kloub. Nepoužívejte u pacientů, kteří jsou hypersenzitivní na některou složku produktu. Varování: Uchovávejte mimo dosah dětí. Obal musí být zcela uzavřený a chráněný před přímým slunečním zářením a přímým zdrojem tepla. Použitý materiál nevyhazujte do volného prostředí. Doba použitelnosti se vztahuje na správně uskladněný a nedotčený produkt. Nezmrazujte. Po otevření produkt použijte okamžitě, a po použití obal znehodnoťte. Intraartikulární injektaci může provést pouze vyškolený lékař.

bottom of page